Gepardy Biznesu 2016

Kolejny Sukces Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp.k otrzymała prestiżową nagrodę - Gepard Biznesu 2016.

Niniejszym z wielką radością i nieskrywana dumą, chcielibyśmy poinformować Państwa o sukcesie naszej firmy Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp.k w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016. Oceny naszego Przedsiębiorstwa dokonała niezależna od nas Wywiadownia Handlowa.

Głównym kryterium, które jest brane pod uwagę to wzrost wartości rynkowej firmy oraz dynamika rozwoju . Poziom wartości rynkowej firmy Thermbau Polska Sp. z.o.o. Sp.k była na tak poziomie , że Spółka otrzymała prestiżową nagrodę - Gepard Biznesu 2016.

W drugiej połowie 2017 r. Instytut Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw przez porównanie ich wyników finansowych do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie Instytut Europejskiego Biznesu stworzył ranking najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Zarząd Spółki serdecznie dziękuje Pracownikom oraz Partnerom biznesowym za ich dotychczasowy wkład włożony w rozwój naszej Firmy. Ta prestiżowa nagroda to niewątpliwie efekt systematycznej pracy.

Nagroda Gepard Biznesu 2016